Kern voor Klimaat

Nieuws

Laat Zeeuwen meer profiteren van kerncentrale

Petra Luteijn uit Ellewoutsdijk vindt dat de kerncentrale in Borssele de Zeeuwen wordt opgedrongen, zonder inspraak, om fijn CO2-vrije stroom te leveren aan de rest van het land (‘Een nucleair wingewest? Als Zeeuw heb ik er genoeg van’, 24 februari). Ze wil ook geen bouwoverlast. Toch is het te makkelijk om haar hartenkreet af te doen als het nimby-syndroom, not in my backyard.

Oorspronkelijke publicatie door Marco Visscher in PZC op 3 maart 2023

Als journalist volg ik de energietransitie al jaren. Het viel mij al vaker op dat overheden doof zijn voor lokale bezwaren. Dat wordt vooral duidelijk bij de aanleg van windparken en zonneweiden. Op mijn Drentse geboortegrond zag ik het verzet uitmonden in dreigbrieven en vernielingen. Ik begrijp dat sommige Zeeuwen zich beklagen over de arrogantie van de macht: hen werd niets gevraagd. Stijfkoppig gemopper is vaak de enige manier om terug te praten. 

Opiniepolls tonen aan dat een ruime meerderheid van Nederlanders voor kernenergie is. Omroep Zeeland spreekt na onderzoek van brede steun voor een nieuwe kerncentrale in de provincie. Toch is het ongepast om vanuit het Binnenhof de locaties aan te wijzen. Dat is ook niet nodig; vanuit diverse provincies, waaronder Zuid-Holland, Noord-Brabant, Overijssel, Limburg én Zeeland, is interesse getoond in een kerncentrale. 

Zou het Rijk besluiten om provincies tegen elkaar op te laten bieden, dan zullen ze zorgen voor een groter draagvlak. Dan zullen de politici in de provincies en gemeenten aanvoeren dat een kerncentrale leidt tot een hoop werkgelegenheid, zoals voor aannemers en horeca. Een jonge beroepsbevolking zal komen, waardoor de regio meer bedrijvigheid kent. Ook zullen de politici de restwarmte van een kerncentrale willen gebruiken voor verwarming van woningen en gebouwen. Ze zullen van de regio een hub voor schone innovatie willen maken. 

Ook zullen de politici zich meer inspannen voor een gunstige financiële regeling voor omwonenden. Zo ging dat ook na aanhoudend verzet tegen windmolens. Bij steeds meer windparken op land wordt een deel van de winst afgestaan aan de gemeenschap, of kunnen omwonenden als mede-eigenaar delen in de opbrengsten. Zo’n constructie kan er ook komen voor de mensen in de buurt van een kerncentrale. 

Nu al zijn de provincie en diverse gemeenten in Zeeland mede-eigenaar van energieconcern ZEH (voorheen PZEM). Bij winst krijgen zij dividend uitgekeerd. Petra Luteijn meent dat de Zeeuwen bij verlies ‘opdraaien’ voor de kosten, maar dat is onjuist. Bij verlies in de afgelopen jaren kregen de overheden geen extra inkomsten, bij winst is er sprake van een mooi voordeel voor de Zeeuwen. 

Als provincies met elkaar strijden om een kerncentrale te huisvesten, zullen ze luisteren naar omwonenden en met goede informatie de begrijpelijke, maar vaak onnodige zorgen over de risico’s van kernenergie wegnemen. Ook Petra Luteijn zit kennelijk met vragen over afval en veiligheid die eenvoudig zijn te beantwoorden. 

Zo’n transparante aanpak, waarbij regio’s de kans krijgen zich via kernenergie te ontwikkelen, is onder meer toegepast in Finland en Zweden toen een locatie werd gezocht voor de eindberging van kernafval. Diverse gemeenten dienden zich aan. Zij spanden zich in om inwoners te interesseren, met succes. De uiteindelijke keuze van de overheid werd in de uitverkoren gemeenten gevoeld als een overwinning. 

Het zou de Nederlandse overheid sieren als ze meer moeite doet om mensen in het land te informeren over kernenergie, en om hen ervoor te enthousiasmeren. Het is de enige manier om nimby om te buigen in yimby, yes in my backyard

Marco Visscher, verbonden aan actiegroep Kern voor Klimaat, is auteur van De energietransitie en Waarom we niet bang hoeven te zijn voor kernenergie.

Afbeelding: Flickr

 

Deel dit bericht:

Steun onze burgerbeweging met een donatie!

Nieuwsbrief

Sluit je aan!

Doneer

Steun ons!

Bedrag

Ruimte voor natuur

In een beetje uranium zit enorm veel energie verpakt. Daarom heeft kernenergie maar weinig grondstoffen, weinig mijnbouw en weinig ruimte nodig. Op een industrieterrein valt een kerncentrale onopvallend weg. 

Over de hele levenscyclus legt kernenergie het minste beslag op aardoppervlakte. Dat tonen metastudies aan van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) en de Europese Economische Commissie van de Verenigde Naties (UNECE). 

Hoe is dat voor kerncentrales in Nederland? Volgens de Regionale Energie Strategieën (RES) volstaan vier voetbalvelden om via kernenergie meer dan de helft van alle jaarlijkse stroom in Nederland te leveren. 

Meer lezen? 

Wat de RES zegt over ruimtegebruik van energiebronnen 

Studie JRC over ruimtegebruik (p. 51)

Studie UNECE over ruimtegebruik (p. 53)

Een stabiel klimaat

Het IPCC berekende voor alle energiebronnen de CO2-uitstoot voor de hele levenscyclus ( mijnbouw, transport, afval, etc.). Bij kernenergie is dat vergelijkbaar met windenergie., ofwel: 18 keer lager dan bij biomassa en 40 keer lager dan bij aardgas. 

Europa’s landen met een energievoorziening met een lage CO2-uitstoot – Zweden, Frankrijk, Zwitserland – gebruiken dan ook voor een aanzienlijk deel kernenergie, soms in combinatie met waterkrachtcentrales. Helaas is de groeipotentie voor waterkracht beperkt. 

Deze twee bronnen – kernenergie en waterkracht – zijn historisch gezien dan ook de snelste manieren gebleken om schone elektriciteit in grote hoeveelheden op het net te brengen. Zo gebeurde dat bijvoorbeeld in Noorwegen, Zweden, Finland en Canada. 

Meer weten? 

Studie IPCC: CO2-uitstoot levenscyclus voor alle energiebronnen

Zo deden landen het die snel en stevig hun CO2-uitstoot verlaagden

Een schoon milieu

Kerncentrales stoten geen luchtvervuilende stoffen uit. Ook is er minder mijnbouw nodig; gerekend naar de opbrengst gebruikt kernenergie van alle energiebronnen de minste grondstoffen, zowel tijdens de bouw als de productie. Uranium is overvloedig aanwezig. 

Kernafval wordt zorgvuldig afgeschermd van mens en milieu. Finland bouwt aan een faciliteit voor de eindberging met plaats genoeg voor alle hoogradioactief afval van de hele wereld. De restproducten kunnen echter ook in een kerncentrale worden gerecycled.

Meer weten? 

Studie: Laagste grondstoffenverbruik bij kernenergie 

De Correspondent: Hier slaat Finland het kernafval op

Werken aan innovatie

Een keuze voor kernenergie betekent werkgelegenheid. Tijdens de bouw van een kerncentrale zullen duizenden mensen nodig zijn op de bouwplaats. Is de kerncentrale in bedrijf, dan zijn er diverse banen voor uiteenlopende kwalificaties en opleidingsniveaus.

Onze keuze om kernenergie een rol te geven in het klimaatbeleid is omdat het een bewezen techniek is die werkt. Maar innovatie is belangrijk. Niet alleen in de nucleaire technologie, maar ook in andere schaalbare klimaatoplossingen. Er moet extra geld komen voor onderzoek en ontwikkeling.

Voor grote uitdagingen als de overgang naar een CO2-vrije samenleving is het nodig om onze kenniseconomie verder te ontwikkelen. Daarom moeten we blijven inzetten op slimme innovatie met een sociale en duurzame impact.

Brede welvaart voor iedereen

Veel subsidies in het klimaatbeleid zijn gunstig voor grote bedrijven, huiseigenaren of landbezitters. Een eerlijke energietransitie dient echter niet de financiële belangen van een minderheid, maar vooral de algemene belangen van de meerderheid.

Voor een brede welvaart willen we dat de samenleving optimaal profiteert van maatregelen die het klimaat ontzien. Met kerncentrales zorgen we voor een bron van constante energie die de lucht niet vervuilt en ruimte overhoudt voor natuur.

Een kerncentrale is duur voor investeerders, maar goedkoop voor de samenleving. De maatschappelijke opbrengsten zijn aanzienlijk. Wanneer de staat (deels) eigenaar is, vloeien de opbrengsten terug naar de burgers via pensioenfondsen en sociale voorzieningen.

Een taak voor de overheid

Het marktdenken is doorgeschoten. Dat zien we vooral in het energiebeleid. Alles wat goedkoop is en snel geld oplevert voor bedrijven, wordt beloond. Bij zaken van algemeen belang, zoals de energievoorziening, past een sterkere rol van de overheid.

Kerncentrales opereren in een gecentraliseerd systeem op gereguleerde wijze. In een aantal moderne landen waar kernenergie een grote rol in de energiemix speelt, zijn kerncentrales (deels) eigendom van de staat. Denk aan Canada, Zweden en Frankrijk.

Sinds de liberalisering van de Europese energiemarkt in de jaren negentig slaagde geen enkel land erin om de CO2-uitstoot snel te verlagen. De markt zal dat niet doen. Landen die binnen een periode van tien jaar het snelst de CO2-uitstoot omlaag brachten deden dat dankzij een overheid die besloot hoe en waarin te investeren.

Nieuwsbrief

Sluit je aan!

Kernenergie is schoon

Wanneer steenkool, aardgas, olie of biomassa wordt verbrand, vervuilt de lucht. Dat zorgt jaarlijks voor miljoenen dodelijke slachtoffers. Omdat er in een kerncentrale niets wordt verbrand, vervuilt de lucht niet. De ‘rook’ uit een koeltoren is gewoon waterdamp. 

Daarom hoort kernenergie, samen zon en wind, tot de veiligste energiebronnen die we hebben. Dat is ook zo wanneer we de gevolgen van kernongevallen meenemen.

Meer weten? Waarom kernenergie en hernieuwbaar veel veiliger zijn dan fossiel

Kernenergie is compact

Omdat uranium zo boordevol energie zit, heeft kernenergie weinig ruimte nodig. Een brokje uranium ter grootte van 1 pingpongbal is voldoende om iemand in een moderne samenleving te voorzien van alle energie in zijn of haar hele leven. 

Doordat een kerncentrale zoveel geconcentreerde energie levert, kan dat op een klein oppervlakte. Dan is er meer ruimte over voor vrije en ongerepte natuur.

Kernenergie is goedkoop

De bouw van een kerncentrale kost veel geld, maar een centrale gaat heel lang mee. De stroom uit een kerncentrale is daardoor goedkoop voor de burgers. In die elektriciteitsprijs is de verwerking en opslag van kernafval al opgenomen. 

Meer kernenergie is goedkoper dan meer hernieuwbaar, aldus het Planbureau voor de Leefomgeving. Uranium is goedkoop en de centrale kan wel 60 of 80 jaar mee. Als de staat (mede)eigenaar is, profiteert de samenleving nog meer via sociale voorzieningen.

Kernenergie is betrouwbaar

Een moderne samenleving heeft 24 uur per dag stroom nodig, zeker als we elektrisch gaan koken, rijden en verwarmen. Kerncentrales leveren voortdurend CO2-vrije stroom, ongeacht het weer. Tijdens de brandstofwissel en onderhoud ligt de productie even stil.

Overigens kunnen kerncentrales ook flexibele stroom leveren wanneer zon en wind vanuit de politiek de voorkeur krijgen. In Frankrijk gebeurt dat al. Dat maakt de energievoorziening wel onnodig duurder.

Kernenergie is duurzaam

Alle energiebronnen hebben een milieu-impact: er zijn grondstoffen nodig, er is afval, et cetera. De milieu-impact van kernenergie is laag. Een kerncentrale heeft weinig grondstoffen nodig en produceert weinig afval, dat bovendien goed wordt afgeschermd voor mens en natuur. De wetenschappelijke dienst van de Europese Commissie (JRC) heeft bepaald dat kernenergie net zo duurzaam is als zon en wind. 

Over de grondstoffen: wereldwijd is er volop en overal uranium beschikbaar. De voorraad op aarde en in de oceaan is onuitputtelijk. Over het afval: het wordt veiliger opgeslagen dan welk ander industrieel afval ook, en kan bovendien worden gerecycled en als brandstof dienen in nieuwe kernreactoren.  

Kernenergie is CO2-vrij

Bij kernenergie is er geen uitstoot van CO2 of andere broeikasgassen. Dat komt omdat er in een kerncentrale niets wordt verbrand, zoals in centrales voor aardgas, steenkool en biomassa. Het IPCC erkent kernenergie als klimaatoplossing. 

Rekenen we over de hele levenscyclus (mijnbouw, transport, afval, etc.), dan is er bij iedere energiebron CO2-uitstoot. Voor kernenergie is de CO2-uitstoot per eenheid energie vergelijkbaar met windenergie.

Uitstoot CO2 in g/kWh, levenscyclus (bron: IPCC)

Wind

0

Kern

0

Zon

0

Biomassa

0

Aardgas

0

Steenkool

0