Kern voor Klimaat

Nieuws

Finse Groene Partij steunt kernenergie

In een historisch besluit heeft de Finse Groene Partij op haar nationale ledenvergadering met een overweldigende meerderheid een volledig pro-nucleair standpunt ingenomen.

Door Mark Lynas

Het partijprogramma stelt nu onomwonden dat kernenergie “duurzame energie” is en eist hervorming van de huidige wetgeving om het goedkeuringsproces voor SMR’s (kleine modulaire reactoren) te stroomlijnen. De Finse Groene Partij is de eerste groene partij die dergelijke standpunten inneemt.

“Ik ben erg blij en trots,” zei Tea Törmänen, die de conferentie als stemgerechtigd lid bijwoonde als voorzitter van een lokale afdeling van Viite, de wetenschappelijke interne groep van de partij. “Dit is een historisch moment in de geschiedenis van de groene beweging, aangezien wij de eerste groene partij ter wereld zijn die officieel het antikernenergiebeleid loslaat.”

De beslissing werd genomen tijdens het tweedaagse partijcongres van Vihreät De Gröna (Groene Partij), waaraan 400 deelnemers deelnamen die lokale partijgroepen en andere belangengroepen uit heel Finland vertegenwoordigden. 

Volgens het nieuwe standpunt is er ook steun voor licentieverlengingen voor bestaande kernreactoren. Verder gaat het licht op groen voor de vervanging van de geplande Fennovoima-centrale – die onlangs vanwege de oorlog in Oekraïne werd geannuleerd omdat de leverancier het Russische staatsbedrijf Rosatom was – door “de productie van een gelijke hoeveelheid stabiele, CO2-arme basislast-energie”.

De Finse Groene Partij heeft 20 zetels in het nationale parlement en maakt deel uit van de regeringscoalitie, met het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Milieu en Klimaat.

De partijleiders verwelkomden de verschuiving in het manifest die op de conferentie werd doorgevoerd. “Voldoende aanvoer van koolstofarme energie met een minimale ecologische voetafdruk is de sleutel tot een duurzame toekomst”, zei parlementslid Atte Harjanne tegen de Alliance for Science.

Harjanne, vice-voorzitter en fractieleider, voegde daaraan toe: “Te vaak zien we dat het debat blijft steken in het tegenover elkaar stellen van duurzame energie en kernenergie, terwijl we er eigenlijk voor moeten zorgen dat we het gebruik van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk efficiënt terugdringen. In deze uitdaging hebben we alle duurzame instrumenten nodig: wind, zon en kernenergie. Het nieuwe beleidsprogramma van de Groenen in Finland is een goed voorbeeld van dit soort nieuw denken.”

Törmänen vertelt dat er tijdens de conferentie zeer weinig steun was voor de visies die werden geventileerd door uitgesproken tegenstanders van kernenergie. Ze legde uit dat de leden bordjes omhoog hielden – ja voor groen, paars voor nee, wit voor onthouding – om hun standpunt aan te geven. “Ik kon nauwelijks nee-stemmen zien,” herinnerde Törmänen zich. “Er was een overduidelijke, democratische afwijzing binnen de partij van anti-nucleaire uitspraken.”

De verschuiving van de Groene Partij betekent een overwinning voor de Groenen voor Wetenschap en Technologie (Viite), die in 2008 werd opgericht als een interne partijgroepering om “politieke besluitvorming te bevorderen die is gebaseerd op wetenschappelijke kennis”. Deze groep droeg binnen de partij voortdurend studies en argumenten aan om het oude standpunt over kernenergie te actualiseren. 

De verschuiving naar een pro-nucleair standpunt werd ook veroorzaakt dankzij de jongerenafdeling van de partij. De Finse afdeling van Fridays for Future, de groep die door de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is opgericht, heeft in december 2021 een verklaring afgelegd waarin zij afstand neemt van een anti-kernenergieverklaring van Greta en andere klimaatjongerenleiders.

De Finse Fridays for Future-groep schreef in reactie daarop: “Het verzet tegen kernenergie zal de toch al enorme taak om de klimaatcrisis aan te pakken bemoeilijken en vergroten.” Ze vervolgden: “Als we de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden willen houden, hebben we alle mogelijke middelen nodig, inclusief kernenergie, om dat doel te bereiken.”

Uit de laatste opiniepeilingen in Finland blijkt onder de bevolking een ruime meerderheid voor kernenergie. Uit een peiling in 2021 blijkt dat 74 procent voor kernenergie is en slechts 18 procent tegen, de overige 8 procent is neutraal. Dit is een enorme verschuiving ten opzichte van 2011 – in de nasleep van het kernongeval in Fukushima – toen 42 procent tegen kernenergie was.

Vermoedelijk heeft Poetins aanval op Oekraïne de steun voor kernenergie versterkt, nu Europa zich haast om zich te ontdoen van zijn sterke afhankelijkheid van olie en gas uit Rusland. 

Bron: Alliance for Science, 23 mei 2022

Afbeelding: Hannu Huovila / TVO

Update: Lees ook het artikel dat Marco Visscher schreef met Tea Törmänen voor Palladium: ‘How Finland’s Green Party Chose Nuclear Power’

Deel dit bericht:

Steun onze burgerbeweging met een donatie!

Nieuwsbrief

Sluit je aan!

Doneer

Steun ons!

Bedrag

Ruimte voor natuur

In een beetje uranium zit enorm veel energie verpakt. Daarom heeft kernenergie maar weinig grondstoffen, weinig mijnbouw en weinig ruimte nodig. Op een industrieterrein valt een kerncentrale onopvallend weg. 

Over de hele levenscyclus legt kernenergie het minste beslag op aardoppervlakte. Dat tonen metastudies aan van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) en de Europese Economische Commissie van de Verenigde Naties (UNECE). 

Hoe is dat voor kerncentrales in Nederland? Volgens de Regionale Energie Strategieën (RES) volstaan vier voetbalvelden om via kernenergie meer dan de helft van alle jaarlijkse stroom in Nederland te leveren. 

Meer lezen? 

Wat de RES zegt over ruimtegebruik van energiebronnen 

Studie JRC over ruimtegebruik (p. 51)

Studie UNECE over ruimtegebruik (p. 53)

Een stabiel klimaat

Het IPCC berekende voor alle energiebronnen de CO2-uitstoot voor de hele levenscyclus ( mijnbouw, transport, afval, etc.). Bij kernenergie is dat vergelijkbaar met windenergie., ofwel: 18 keer lager dan bij biomassa en 40 keer lager dan bij aardgas. 

Europa’s landen met een energievoorziening met een lage CO2-uitstoot – Zweden, Frankrijk, Zwitserland – gebruiken dan ook voor een aanzienlijk deel kernenergie, soms in combinatie met waterkrachtcentrales. Helaas is de groeipotentie voor waterkracht beperkt. 

Deze twee bronnen – kernenergie en waterkracht – zijn historisch gezien dan ook de snelste manieren gebleken om schone elektriciteit in grote hoeveelheden op het net te brengen. Zo gebeurde dat bijvoorbeeld in Noorwegen, Zweden, Finland en Canada. 

Meer weten? 

Studie IPCC: CO2-uitstoot levenscyclus voor alle energiebronnen

Zo deden landen het die snel en stevig hun CO2-uitstoot verlaagden

Een schoon milieu

Kerncentrales stoten geen luchtvervuilende stoffen uit. Ook is er minder mijnbouw nodig; gerekend naar de opbrengst gebruikt kernenergie van alle energiebronnen de minste grondstoffen, zowel tijdens de bouw als de productie. Uranium is overvloedig aanwezig. 

Kernafval wordt zorgvuldig afgeschermd van mens en milieu. Finland bouwt aan een faciliteit voor de eindberging met plaats genoeg voor alle hoogradioactief afval van de hele wereld. De restproducten kunnen echter ook in een kerncentrale worden gerecycled.

Meer weten? 

Studie: Laagste grondstoffenverbruik bij kernenergie 

De Correspondent: Hier slaat Finland het kernafval op

Werken aan innovatie

Een keuze voor kernenergie betekent werkgelegenheid. Tijdens de bouw van een kerncentrale zullen duizenden mensen nodig zijn op de bouwplaats. Is de kerncentrale in bedrijf, dan zijn er diverse banen voor uiteenlopende kwalificaties en opleidingsniveaus.

Onze keuze om kernenergie een rol te geven in het klimaatbeleid is omdat het een bewezen techniek is die werkt. Maar innovatie is belangrijk. Niet alleen in de nucleaire technologie, maar ook in andere schaalbare klimaatoplossingen. Er moet extra geld komen voor onderzoek en ontwikkeling.

Voor grote uitdagingen als de overgang naar een CO2-vrije samenleving is het nodig om onze kenniseconomie verder te ontwikkelen. Daarom moeten we blijven inzetten op slimme innovatie met een sociale en duurzame impact.

Brede welvaart voor iedereen

Veel subsidies in het klimaatbeleid zijn gunstig voor grote bedrijven, huiseigenaren of landbezitters. Een eerlijke energietransitie dient echter niet de financiële belangen van een minderheid, maar vooral de algemene belangen van de meerderheid.

Voor een brede welvaart willen we dat de samenleving optimaal profiteert van maatregelen die het klimaat ontzien. Met kerncentrales zorgen we voor een bron van constante energie die de lucht niet vervuilt en ruimte overhoudt voor natuur.

Een kerncentrale is duur voor investeerders, maar goedkoop voor de samenleving. De maatschappelijke opbrengsten zijn aanzienlijk. Wanneer de staat (deels) eigenaar is, vloeien de opbrengsten terug naar de burgers via pensioenfondsen en sociale voorzieningen.

Een taak voor de overheid

Het marktdenken is doorgeschoten. Dat zien we vooral in het energiebeleid. Alles wat goedkoop is en snel geld oplevert voor bedrijven, wordt beloond. Bij zaken van algemeen belang, zoals de energievoorziening, past een sterkere rol van de overheid.

Kerncentrales opereren in een gecentraliseerd systeem op gereguleerde wijze. In een aantal moderne landen waar kernenergie een grote rol in de energiemix speelt, zijn kerncentrales (deels) eigendom van de staat. Denk aan Canada, Zweden en Frankrijk.

Sinds de liberalisering van de Europese energiemarkt in de jaren negentig slaagde geen enkel land erin om de CO2-uitstoot snel te verlagen. De markt zal dat niet doen. Landen die binnen een periode van tien jaar het snelst de CO2-uitstoot omlaag brachten deden dat dankzij een overheid die besloot hoe en waarin te investeren.

Nieuwsbrief

Sluit je aan!

Kernenergie is schoon

Wanneer steenkool, aardgas, olie of biomassa wordt verbrand, vervuilt de lucht. Dat zorgt jaarlijks voor miljoenen dodelijke slachtoffers. Omdat er in een kerncentrale niets wordt verbrand, vervuilt de lucht niet. De ‘rook’ uit een koeltoren is gewoon waterdamp. 

Daarom hoort kernenergie, samen zon en wind, tot de veiligste energiebronnen die we hebben. Dat is ook zo wanneer we de gevolgen van kernongevallen meenemen.

Meer weten? Waarom kernenergie en hernieuwbaar veel veiliger zijn dan fossiel

Kernenergie is compact

Omdat uranium zo boordevol energie zit, heeft kernenergie weinig ruimte nodig. Een brokje uranium ter grootte van 1 pingpongbal is voldoende om iemand in een moderne samenleving te voorzien van alle energie in zijn of haar hele leven. 

Doordat een kerncentrale zoveel geconcentreerde energie levert, kan dat op een klein oppervlakte. Dan is er meer ruimte over voor vrije en ongerepte natuur.

Kernenergie is goedkoop

De bouw van een kerncentrale kost veel geld, maar een centrale gaat heel lang mee. De stroom uit een kerncentrale is daardoor goedkoop voor de burgers. In die elektriciteitsprijs is de verwerking en opslag van kernafval al opgenomen. 

Meer kernenergie is goedkoper dan meer hernieuwbaar, aldus het Planbureau voor de Leefomgeving. Uranium is goedkoop en de centrale kan wel 60 of 80 jaar mee. Als de staat (mede)eigenaar is, profiteert de samenleving nog meer via sociale voorzieningen.

Kernenergie is betrouwbaar

Een moderne samenleving heeft 24 uur per dag stroom nodig, zeker als we elektrisch gaan koken, rijden en verwarmen. Kerncentrales leveren voortdurend CO2-vrije stroom, ongeacht het weer. Tijdens de brandstofwissel en onderhoud ligt de productie even stil.

Overigens kunnen kerncentrales ook flexibele stroom leveren wanneer zon en wind vanuit de politiek de voorkeur krijgen. In Frankrijk gebeurt dat al. Dat maakt de energievoorziening wel onnodig duurder.

Kernenergie is duurzaam

Alle energiebronnen hebben een milieu-impact: er zijn grondstoffen nodig, er is afval, et cetera. De milieu-impact van kernenergie is laag. Een kerncentrale heeft weinig grondstoffen nodig en produceert weinig afval, dat bovendien goed wordt afgeschermd voor mens en natuur. De wetenschappelijke dienst van de Europese Commissie (JRC) heeft bepaald dat kernenergie net zo duurzaam is als zon en wind. 

Over de grondstoffen: wereldwijd is er volop en overal uranium beschikbaar. De voorraad op aarde en in de oceaan is onuitputtelijk. Over het afval: het wordt veiliger opgeslagen dan welk ander industrieel afval ook, en kan bovendien worden gerecycled en als brandstof dienen in nieuwe kernreactoren.  

Kernenergie is CO2-vrij

Bij kernenergie is er geen uitstoot van CO2 of andere broeikasgassen. Dat komt omdat er in een kerncentrale niets wordt verbrand, zoals in centrales voor aardgas, steenkool en biomassa. Het IPCC erkent kernenergie als klimaatoplossing. 

Rekenen we over de hele levenscyclus (mijnbouw, transport, afval, etc.), dan is er bij iedere energiebron CO2-uitstoot. Voor kernenergie is de CO2-uitstoot per eenheid energie vergelijkbaar met windenergie.

Uitstoot CO2 in g/kWh, levenscyclus (bron: IPCC)

Wind

0

Kern

0

Zon

0

Biomassa

0

Aardgas

0

Steenkool

0